قتل و غارت و تخریب کشور

پیام به رزمندگان و ملت ایران (مقامات معنوی رزمندگان- تجلیل از ایثارگران)
۲۱ بهمن ۱۳۶۱/ ۲۶ ربیع الثانی ۱۴۰۳
دفاع مقدس و دشمن,
قتل و غارت و تخریب کشور

همه می‌دانیم و می‌دانید که صدام قریب سه سال است با هجوم وحشیانه خود به قتل و غارت و تخریب کشور ایران پرداخته است و از اول تا کنون قسمتی از کشور ما را در دست داشته و دارد و به خیانت خود نسبت به مردم بیگناه مشغول است و این سازمانها برای یک بار هم او را محکوم نکردند. ...همه می‌دانیم که هر روز دست صدام به خون صدها نفر مردم مظلوم ما آغشته است.