کشتار اطفال و پیر و جوان در خوزستان

سخنرانی در جمع کارگران، معلمان و مربیان پرورشی (عصر هدم ارزشهای انسانی)
۴ اردیبهشت ۱۳۶۲/ ۱۰ رجب ۱۴۰۳
دفاع مقدس و دشمن,
کشتار اطفال و پیر و جوان در خوزستان

شما ببینید که اینهایی که ادعای طرفداری از خلق و طرفداری از عرب می‌کنند با خوزستان چه می‌کنند، و با دزفول عزیز چه کرده‌اند. به گمان فاسد اینکه با موشک انداختن در خانه‌ها و اطفال و زنهای پیر و جوان را کشتن اسباب این می‌شود که ما تسلیم بشویم. آنها باز خوزستان را نشناختند.