آمریکا دوستی صدام

سخنرانی در جمع اعضای ستاد انقلاب فرهنگی (تربیت طلاب برای قضاوت)
صبح ۱۵ شهریور ۱۳۶۲/ ۲۸ ذی القعده ۱۴۰۳
دفاع مقدس و دشمن,
آمریکا دوستی صدام

پشت هر شکستی صدام حمله کرده است و یک عده بیگناه، زن و مرد، بچه و صغیر و کبیر را به خاک و خون کشیده و امریکا یک کلمه راجع به این حرف نزده است برای اینکه انساندوست است ایشان! اما انسان امریکایی پسند!