قیام امام زمان و جنبش های همگانی مستضعفان

پیام به ملت ایران به مناسبت سالگرد قیام 15 خرداد
۱۵ خرداد ۱۳۶۲/ ۲۳ شعبان ۱۴۰۳
امام زمان (ع),
قیام امام زمان و جنبش های همگانی مستضعفان

ما امروز دورنمای صدور انقلاب اسلامی را در جهان مستضعفان و مظلومان بیش از پیش می‌بینیم و جنبشی که از طرف مستضعفان و مظلومان جهان علیه مستکبران و زورمندان شروع شده و در حال گسترش است، امیدبخش آتیه روشن است و وعده خداوند تعالی را نزدیک و نزدیکتر می‌نماید. گویی جهان مهیا می‌شود برای طلوع‌ آفتاب ولایت از افق مکه معظمه و کعبه آمال محرومان و حکومت مستضعفان.