آثار جرم دشمن

سخنرانی در جمع هیات بررسی جنگ تحمیلی (تشریح وضعیت ایران در جنگ)
صبح ۱۰ اسفند ۱۳۵۹/ ۲۳ ربیع الثانی ۱۴۰۱
دفاع مقدس و دشمن,
آثار جرم دشمن

ملت ایران و عراق برادرند و هر دو با هم هستند، و هر دو ملت، دشمنِ این حکومت عراق هستند. شما اگر بخواهید اسلام را از شعار بالاتر حساب کنید، باید بیایید و ببینید که در شهرهای ما به جوانهای ما، به زنهای ما، به اطفال ما چه گذشته است. شهرهای مخروبه ما که آثار جرم الآن هست.