تجاوز به شهرها

پیام به ملت ایران (یوم اللَّه 15 خرداد، پرتوی از عاشورا)
۱۵ خرداد ۱۳۶۱/ ۱۲ شعبان ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
تجاوز به شهرها

در مدت قریب دو سال که صدام عفلقی به کشور اسلامی ایران تجاوز نمود و شهرهای مسلمان عرب ایرانی را خراب، و کوچک و بزرگ آن سامان را با آتش توپها، و موشکها و سایر سلاحها به قتل رساند، دولتهای جهانخوار و بستگان آنان او را محکوم نکردند و سازمانهای حقوق بشر و امثال آنان دم فرو بسته بودند.