بمباران آبادان

سخنرانی در جمع مسئولان کشور (بیان مشکلات- حفظ دستاوردهای انقلاب)
صبح ۹ شهریور ۱۳۶۱/ ۱۱ ذی القعده ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
بمباران آبادان

الآن هم در عین حالی که صدام ادعا می‌کند که ما شهرهای ایران را به آن کاری نداریم، الآن هم آبادان ما و بعضی دیگر از بلاد ما هر روز- آبادان تقریباً، هر روز تقریباً- بمباران می‌شود؛ یعنی، از خارج توپ می‌اندازند و اینجا را تباه می‌کنند. مردم را شهید می‌کنند، و ما باید دفاع کنیم از این مسلمانها و باید دفاع کنیم از این کشور اسلامی.