هدف قرار دادن شهرها

سخنرانی در جمع رهبران مسلمان بنگلادش (اتحاد مسلمین- جنایات صدام)
صبح ۱۷ شهریور ۱۳۶۱/ ۱۹ ذی القعده ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
هدف قرار دادن شهرها

ملت ما ایستاده و در صحنه است تا به خواسته‌های مشروع خود دست یابد؛ زیرا عراقیها به کشور ما آمده‌اند و هر کجا را که گرفته‌اند با بمب خراب کرده‌اند، به طوری که الآن بسیاری از شهرها و دهات غرب و جنوب به تل خاکی تبدیل گردیده است. ...شما تحقیق کنید و ببینید که آنها هر روز آبادان و بعضی از شهرهای دیگر ما را می‌زنند و مردم بی‌دفاع ما را کشته و می‌گویند ما نظامیها را می‌کشیم.