جنایات صدام در دزفول و پلدختر

سخنرانی در جمع شورای مرکزی کمیته‌های امداد (مستمندان در صف مقدم جامعه)
۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۲/ ۲۴ رجب ۱۴۰۳
دفاع مقدس و دشمن,
جنایات صدام در دزفول و پلدختر

ملاحظه می‌کنید که مدتی است که دولت ایران از سازمان ملل خواسته است که نماینده‌ای بفرستند که این جنایاتی که این رژیم بعث ملحد به دزفول و سایر شهرهای ما، پلدختر و اینها وارد کرده‌اند، ملاحظه کنند، و اثری از این پیدا نشده است که تا حالا یک همچو کاری بکنند و توقع هم نیست که بکنند.