شکست در جنگ موجب صدمه به مردم عادی

سخنرانی در جمع پرسنل سپاه و خانواده شهدا (خطر کسب قدرت اشخاص غیر مهذّب)
صبح ۱۵ آبان ۱۳۶۲/ ۳۰ محرّم ۱۴۰۴
دفاع مقدس و دشمن,
شکست در جنگ موجب صدمه به مردم عادی

صدام در جنگ شکست می‌خورد، در جنگ هر وقت شکست خورد یک صدمه‌ای به مردم عادی و به مظلومین و به زن و بچه مردم وارد می‌کند. من همین دو روز منتظر بودم که این به واسطه این صدمه‌ای که خورده، و این صدمه هم بزرگترین صدمه‌ای بوده است که تقریباً در طراز بزرگترین صدمه بوده است که خورده است، این تلافی‌اش را سر مظلومین در آورد، سر بهبهانی‌ها و- عرض می‌کنم که- دیگر جاهایی که هستش، این چند شهری که اخیراً در آنها موشک انداختند، این مورد انتظار ما بود، برای اینکه امثال این را ما از او دیده بودیم.