کشتار مردم و تخریب شهرها

پیام به ملت عراق (تسلیت شهادت جمعی از منسوبین بیت آقای حکیم)
۱۸ اسفند ۱۳۶۳/ ۱۶ جمادی الثانی ۱۴۰۵
دفاع مقدس و دشمن,
کشتار مردم و تخریب شهرها

تعجب ندارد که این حزب بی‌فرهنگ، هر روز شهرهای ایران را بر روی ساکنین عرب و فارس بیگناه، از زن و مرد و کودک و پیر و جوان فرو ریزد. تعجب نیست که اینان زندانیان بیگناه را چه عراقی و چه ایرانی در شکنجه‌گاههای خود بر خلاف مقررات ملل آزاد شکنجه نمایند. این گونه اعمال، خوی شیطان صفتان و درندگان منحرف است.