شهادت هزاران نفر و آوارگی دو میلیون نفر

سخنرانی در جمع خانواده شهدای کشورهای اسلامی (شعار حمایت از حقوق بشر)
قبل از ظهر ۲۹ بهمن ۱۳۵۹/ ۱۲ ربیع الثانی ۱۴۰۱
دفاع مقدس و دشمن,
شهادت هزاران نفر و آوارگی دو میلیون نفر

صدام هم مدّعی اسلام است، و با اسم اسلام به کشور اسلامی هجوم آورده است و با اسم اسلام هزاران جوان ما را شهید کرده است و قریب دو میلیون آواره، و با اسم اسلام در مملکت خودش با اسلام و علمای اسلام آن می‌کند که مغول کرد با ایران. ادعاها همیشه زیاد بوده است، و حالا هم هست.