خرابیها و جنایات صدام

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم به مناسبت هفته وحدت (برکات انقلاب)
صبح ۲۰ دی ۱۳۶۰/ ۱۴ ربیع الاول ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
خرابیها و جنایات صدام

از هر طایفه‌ای یک چند نفری مامور بشود که بروند و ببینند صحنه‌هایی که صدام به وجود آورده است در کشور ما، ببینند خرابیهایی که این فاسد به امر دولتهای بزرگ انجام داده است چه جنایاتی است. بروند اردوگاههای آواره‌های ما را ببینند.