خسارات جانی و مالی

پیام به ملت و ارتش عراق (دعوت از مردم عراق به قیام علیه رژیم بعث)
۲۳ تیر ۱۳۶۱/ ۲۲ رمضان ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
خسارات جانی و مالی

اکنون که قریب دو سال است که به جمهوری اسلامی به جرم اسلامی بودنش حمله کرده‌اند و روی مغول را سفید کرده‌اند، هزاران جوان عراقی و ایرانی را که سرمایه‌های ملت خویش بودند فدای هواهای نفسانی خودشان نمودند که شما بهتر جنایات این حزب و صدام، این ابرجنایتکار را می‌دانید.