ویرانی شهرها و کشتار مردم

پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان در روز قدس (جنایات اسرائیل در لبنان)
۲۵ تیر ۱۳۶۱/ ۲۴ رمضان ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
ویرانی شهرها و کشتار مردم

تجاوز بی‌رحمانه صدام عفلقی و حزب بعث عراق به کشور اسلامی ایران و کشتار هزاران کودک، پیرزن و پیرمرد، و به ویرانه بدل کردن شهرهای آباد و سرسبز عرب‌نشین و فارس‌نشین ایران، که این حزب مشرک نمی‌تواند اسلام را تحمل کند و برنامه آن براندازی اسلام و هواداران آن است.