مخارج جنگ تحمیلی

سخنرانی در جمع اصناف و بازاریان سراسر کشور (لزوم حمایت بازار از دولت)
صبح ۱۰ بهمن ۱۳۶۱/ ۱۵ ربیع الثانی ۱۴۰۳
دفاع مقدس و دشمن,
مخارج جنگ تحمیلی

شما شاید بعضیتان بدانند که جنگ در هر روز چقدر خرج دارد، چقدر مهمات می‌خواهد، چقدر مخارج روزانه است برای جنگ. نفس جنگ امروز در هر روز بیشتر از چند صد میلیون خرج دارد. پهلوی این بگذارید آن خرابیهایی که در جنگ به ما وارد شده است و آن جنایاتی که رژیم بعث بر این ملت ضعیف کرده است. دنبال آن جنایات، آواره‌هایی که جنگی هستند، و بالغ بر بیشتر از یک میلیون، دو میلیون هست- که حالا من عددش را خیلی نمی‌دانم- آنها هم یک چیزی هست که دولت باید درست کند کارشان را.