دفن زن و مرد زیر آوارها

سخنرانی در جمع میهمانان مراسم «دهه فجر»؛ (آگاه نمودن مستضعفان جهان)
صبح ۲۱ بهمن ۱۳۶۱/ ۲۶ ربیع الثانی ۱۴۰۳
دفاع مقدس و دشمن,
دفن زن و مرد زیر آوارها

. این سازمانهایی که همه‌شان نوکر امریکا و امثال او هستند. سازمان عفو بین المللی- نمی‌دانم- شورای امنیت و امثال اینها که ملاحظه می‌کنید در طول این جنگی که صدام و صدامیان به ما تحمیل کردند و آن قدر از شهرهای ما را کوبیدند و آن قدر جوانهای ما را کشتند و آن قدر صغیر و کبیر و مردم و زن را زیر آوارها دفن کردند، یک کلمه راجع به این مسائل ذکر نکردند و کاش ذکر نمی‌کردند.
امروز ما را محکوم می‌کنند.