جنایات بی آمار صدام

سخنرانی در جمع اعضای کمیته برگزاری مراسم سالگرد جنگ (جنایات صدام)
صبح ۲۸ شهریور ۱۳۶۲/ ۱۱ ذی الحجه ۱۴۰۳
دفاع مقدس و دشمن,
جنایات بی آمار صدام

گمان ندارم با آمارهای بشری جنایاتی که بر ایران وارد شده است را بشود آمارگیری کرد. شما مقدار کمی را منعکس می‌کنید، اما بعد معنوی قضیه را نمی‌شود آمارگیری کرد. آن تپش قلب‌ها و آن دل‌های سوخته ولی با شجاعت که مصیبت را تحمل کرده است و آن چشم‌هایی که گریسته، اینها را چگونه می‌خواهید آمارگیری نمایید؟ بالاخره جنایات ابرقدرت‌هاست.