فاجعه هوایی

پیام به ملت ایران (شهادت جمعی از مسئولان کشور در سقوط هواپیمای مسافربری)
۳ اسفند ۱۳۶۴/ ۱۲ جمادی الثانی ۱۴۰۶
دفاع مقدس و دشمن,
فاجعه هوایی

جنایتکاران عفلقی که در جنگ جبهه‌ها و بویژه جبهه «فاو» خود را عاجز می‌بینند و سراسیمه به هر دری می‌زنند و برای نجات خود به هر حشیشی متوسل می‌شوند، به جنایت مفتضحانه دیگری دست زدند که آبروی نداشته آنان را در مجامع جهان آزاد بر باد داد و آن فاجعه هوایی اخیر بود که جمع کثیری از هموطنان عزیز ما را به شهادت رساندند.