ترور برای توقف دفاع

پیام به ملت ایران به مناسبت شهادت آقای مفتح (محکومیت ترور)
۲۷ آذر ۱۳۵۸/ ۲۸ محرّم ۱۴۰۰
دفاع مقدس و دشمن,
ترور برای توقف دفاع

بدخواهان ما که از همه جا وامانده دست به ترور وحشیانه می‌زنند، ما را از چه می‌ترسانند؟ امریکا خود را دلخوش می‌کند که با ایجاد رعب در دل ملت- که سربازان قرآنند- می‌تواند وقفه‌ای در مسیر حق و عقبگردی از جهاد مقدس در راه خدا ایجاد کند؛ غافل از اینکه ترس از مرگ برای کسانی است که دنیا را مقرّ خود قرار داده و از قرارگاه ابدی و جوار رحمت ایزدی بی‌خبرند.