ترور برای سست کردن دفاع

سخنرانی در جمع قهرمانان کُشتی (شکست ابرقدرتها- محاصره اقتصادی)
صبح ۲۸ آذر ۱۳۵۸/ ۲۹ محرّم ۱۴۰۰
دفاع مقدس و دشمن,
ترور برای سست کردن دفاع

این ریشه‌های فاسد الآن در ایران هستند، و چون مایوس شده‌اند دست به یک همچو جنایاتی مثل ترور شخصیتهای محترم می‌زنند. و البته آنها خیال این را دارند که ما را و شما را سست کنند در این جهاد اسلامی. و اینها غافل از این هستند که وقتی که جهاد برای خدا شد، برای اسلام شد، جهادی است که جهاد معنوی است، نه جهاد صوری و مادی. وقتی بنا شد که جهاد معنوی باشد تا آن فرد آخر هم برای جهاد حاضر است.