عدم توجه به سخنان تفرقه افکنان

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (پشتیبانی مردم از نیروهای مسلح)
۹ بهمن ۱۳۵۹/ ۲۲ ربیع الاول ۱۴۰۱ «۱»
دفاع مقدس و دشمن,
عدم توجه به سخنان تفرقه افکنان

گمان نکنند اشخاصی که برای مصالح خودشان قدم برمی‌دارند یا قلم می‌زنند یا گفتار می‌کنند، اینها با اسلام آشنا هستند؛ اینها دشمنان اسلام هستند، منتها بعضی مِنْ حَیثُ لا یَشْعُر  و بعضی با شعور. لکن ملت ما، این ملت میلیونی که در همه اقشار ملت هست و در همه نواحی این کشور هست و قوای نظامی و انتظامی ما که در جبهه‌ها یا پشت جبهه‌ها هستند، اینها باید مطمئن باشند که اینها همه برای اسلام الآن دارند کار می‌کنند، و هرگز گوش به حرفهای اشخاصی که می‌خواهند شما را از هم جدا کنند یا ملت را از شما جدا کنند یا روحانیت را از شما جدا کنند، گوش شما به آنها نباشد. شما خودتان قضاوت کنید و خودتان حکم کنید، و به حرف دیگران- هر کس باشد و هر جا باشد- گوش ندهید. خودتان ببینید که آیا ملت با شما خوب است یا بد؟ و خودتان ببینید که آیا روحانیت با شما مخالف است یا موافق؟