تلاش دشمن برای ایجاد تفرقه

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (پشتیبانی مردم از نیروهای مسلح)
۹ بهمن ۱۳۵۹/ ۲۲ ربیع الاول ۱۴۰۱ «۱»
دفاع مقدس و دشمن,
تلاش دشمن برای ایجاد تفرقه

اینهایی که در جبهه‌ها دارند خون می‌دهند و برای اسلام خدمت می‌کنند، اینها از جنود اسلام هستند، و اینها هستند که مملکت اسلام را حفظ می‌کنند و فداکاری می‌کنند. و اگر کسی در بین شما از آنها کلمه‌ای گفت، بدانید که آن هم یا جاهل نَفَهم است و یا عالِم فاسد. هیچ به حرف دیگران گوش ندهید.
امروز یکی از نقشه‌های بزرگ آنهایی که می‌خواهند این کشور را، همه اشیایش را ببرند و همه خزاین ما را ببرند و از راههای دیگر مایوس شده‌اند؛ شایعه است. شما در هرجا که بروید می‌بینید که یک شایعه‌ای درست کرده‌اند یا برای یک گروهی، یا برای یک اشخاصی. از هر طرف که می‌بینید، شایعه‌سازی فراوان است. به حرف شایعه‌سازان گوش فرا ندهید. به حرف اشخاصی که از روی غرض و هوای نفس صحبت می‌کنند گوش فرا ندهید. شما خودتان با وجدان خودتان بنگرید. اگر گفتند که فلان قشر با شما دشمن است ببینید که این مطلب صحیح است یا غیر صحیح. صحت و غیر صحتش را از گفتار آن گروه، از کردار آن گروه، از نوشته‌های آنها باید استفاده کنید.
اگر کسی با شما توی دلش مخالفت کند که به شما ضرری نمی‌رساند، اما معنی‌ مخالفت به اینکه در عَلَن گفته بشود که ما با قشر کذا مخالفیم، این شما خودتان باید حَکَم قرار بدهید خودتان را. اگر در بین ملت آمدند و گفتند فلان قشر از ارتش ما، ژاندارمری، پاسبانها پاسدارها و دیگر کسانی که در سرحدّات ما، در جبهه‌های ما مشغول فداکاری هستند، اینها سستی کردند یا خدای نخواسته خیانت، اینها حرفهای اشخاصی است که می‌خواهند بین شما و ارتش جدایی بیندازند.