جلوگیری از مفسده جوها

سخنرانی در جمع انجمنهای اسلامی وزارت بهداری (ارزش کار اطبا و پرستاران)
۱۸ خرداد ۱۳۶۰/ ۵ شعبان ۱۴۰۱
دفاع مقدس و دشمن,
جلوگیری از مفسده جوها

امروز بازار بستن، راهپیمایی کردن، سخنرانیهای انحرافی کردن، تمام اینها بر خلاف مصالح اسلام و بر خلاف مصالح خدای تبارک و تعالی که اسلام را برای ما الگو قرار داده است می‌باشد و حرام است. بستن بازار در هر جا و راه افتادن در کوچه و محله‌ها بدون اینکه از طرف وزارت کشور اجازه داده شده باشد، این انحراف است و محرّم «۲» است و قوای انتظامی و نظامی و پاسداران و بسیج و تمام ملت موظف‌اند، شرعاً مکلف‌اند به تکلیف الهی که جلوگیری از این مفسده‌ها بکنند.