توطئه نابودی ارتش

سخنرانی در جمع فرماندهان نظامی (اجتناب ارتش از مداخله در امور سیاسی)
۲۴ خرداد ۱۳۶۰/ ۱۱ شعبان ۱۴۰۱
دفاع مقدس و دشمن,
توطئه نابودی ارتش

آنها می‌خواستند که این قدرت را از ایران بگیرند و ارتش را نابود کنند و ارتش برود سراغ کار خودش و ایران بماند بدون ارتش و همچو راحت و آسوده آقای صدام بیایند هرجا دلشان می‌خواهد! آقای کارتر یا ریگان هم بیایند هر کاری دلشان می‌خواهد بکنند، راه را باز کنند برای این مسائل.