عدم موفقیت بمب گذاری گروهکها

سخنرانی در جمع اعضای ستاد جهاد سازندگی (مبارزه و جهاد در مکتب اسلام)
صبح ۸ تیر ۱۳۶۰/ ۲۶ شعبان ۱۴۰۱
دفاع مقدس و دشمن,
عدم موفقیت بمب گذاری گروهکها

با کشتن من و امثال من کنار می‌رود این ملت؟! اشتباه دارید شماها؛ شمایی که دعوت می‌کنید به ایستادن در مقابل مردم. در مقابل این ملت، می‌خواهد کسی بایستد؟

اینهایی که دم از خلق می‌زنند و دم از شجاعت می‌زنند و دم از جنگجویی می‌زنند، چطور در کنار خانه‌ها خزیده‌اند و بچه‌ها را وادار می‌کنند که بروند بمب بگذارند؟ این کار ابلهانه برای چیست؟ برای این است که شما خیال می‌کنید که حالا که این کار را کردید، دیگر ملت ما همه کنار می‌روند و صحنه را می‌گذارند برای شما؟ این اشتباه است.