ترور برای کمک به صدام

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (انتخابات ریاست جمهوری)
قبل از ظهر ۷ مهر ۱۳۶۰/ ۳۰ ذی القعده ۱۴۰۱
دفاع مقدس و دشمن,
ترور برای کمک به صدام

اینها می‌خواهند با کشتن یکی از اولاد رسول الله، نگذارند صدام شکست بخورد. این خیال باطلی است. صدام شکست‌ خورده است و شرف و حیثیت نداشته است و اگر داشته است از دست داده است.