کشتار اطفال شیرخوار توسط صدام

سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان سمنان (مخالفت قدرتها با روحانیت)
صبح ۲۱ آذر ۱۳۶۰/ ۱۵ صفر ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
کشتار اطفال شیرخوار توسط صدام

دنبال هر پیروزی‌ای که برای کشور اسلامی ما، جمهوری اسلامی ما تحقق پیدا می‌کند این طرفدارهای امریکا که خودشان را طرفدار خلق می‌دانند، اینها یا افراد کوچک و حتی طفلهای شیرخوار را هدف قرار می‌دهند...بحمد الله الآن هر چه از این فسادها واقع می‌شود و هر چه از این جنایات واقع می‌شود، مردم بیشتر توجه به عمق مساله پیدا می‌کنند.
اگر آن وقت این گروههای فاسد می‌توانستند یک دسته‌ای را بازی بدهند به اینکه ما برای خلق داریم کار می‌کنیم و می‌خواهیم اشخاص فاسد را از بین ببریم و این حکومت، حکومت فاسد است، کم کم دارند خودشان مسائل خودشان را رو می‌کنند و خودشان‌ روابطشان را با عراق، روابطشان را با دمکرات طرف غرب و روابطشان را با حتی انگلستان دارند کم کم ظاهر می‌کنند و بحمد الله اینها دیگر آبرویی ندارند. این خرابکاریها هم یک قدرتی نیست؛ خوب، یک دزدی می‌تواند بیاید یک خانه‌ای را آتش بزند، اینها الآن مَثَلشان مَثَل همان دزدها هست که گاهی خرابکاری می‌کنند. دیگر کار دیگر از اینها برنمی‌آید و اینها پیش ملت ما دیگر آبرویی ندارند و خرابکاریهایی که می‌کنند شاید برای تشفی باشد و الّا می‌دانند خودشان هم که کاری از این ساخته نیست.حکومتی از بین نخواهد رفت به واسطه انفجار.