جهالت ایادی داخلی دشمن

سخنرانی در جمع قشرهای مختلف مردم (بررسی عملکرد رژیم پهلوی)
صبح ۲۱ فروردین ۱۳۶۱/ ۱۵ جمادی الثانی ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
جهالت ایادی داخلی دشمن

این اشخاص منحرفی که در داخل و خارج شیطنتهایی می‌خواهند بکنند بسیار ابله هستند! اینها عقلشان را از دست داده‌اند. حب مقام و جاه اینها را اصلًا نابینا کرده، بصیرتشان را از آنها گرفته. اینها نمی‌دانند که در یک کشوری که وضعش این طوری است، در یک کشوری که همه مردمش فریاد می‌زنند و جنگ می‌روند و عشق به فداکاری دارند، در یک همچو کشوری نمی‌شود از این کارها کرد، نمی‌شود با این کشور معارضه کرد، نمی‌شود در این کشور کودتا کرد.
کشوری که همه قوای نظامی‌اش دنبال شهادت می‌روند و همه قوای نظامی و انتظامی- پاسدار مسلحش- و همه عشایری، که آنها هم در جنگها وارد می‌شوند. همه دارند با روی گشاده طرف شهادت می‌روند، با یک همچو کشوری نمی‌شود با یک گروه چند صد نفری- یا بیشتر یا کمتر- معارضه بکنند.
اینها اشتباهشان همه‌اش این است که نه قدرت اسلام را اینها می‌توانند بفهمند، و نه ملت خودشان را شناخته‌اند. از این جهت، خارج و داخل توطئه‌های بچه‌گانه، توطئه‌های ابلهانه، به خیال خودشان درست می‌کنند. در هر رشته‌ای که بخواهند توطئه بکنند، نمی‌دانند که چشمهای بینای این کشور به همه کارهای آنها از صبح تا شبشان نظارت دارد. نمی‌فهمند این مسائل را اینها. از این جهت، خودشان را به مهلکه می‌اندازند؛ بچه‌های عزیز ما را می‌خواهند گول بزنند.