برچیدن بساط گروهکها

پیام به ملت ایران (یوم اللَّه 15 خرداد، پرتوی از عاشورا)
۱۵ خرداد ۱۳۶۱/ ۱۲ شعبان ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
برچیدن بساط گروهکها

بحمد الله تعالی در سالروز 15 خرداد 61 رزمندگان قدرتمند ما با فداکاری و عاشق‌پیشگی که پشتوانه آنان عنایت حضرت باری تعالی و توجه خاص حضرت بقیه الله- روحی لمقدمه الفداء- و پشتیبانی ملت بزرگوار در سراسر کشور است، بر جنگ‌آفرینان پیروز شدند، و اکنون قدمهای آخر را برمی‌دارند. و صدامیان تبهکار نفسهای احتضار  را می‌کشند و بساط مفسدان داخل و گروهکهای مزدور با همت پاسداران، کمیته‌ها و پرسنل شهربانی و بسیج و همکاری ملت عزیز درهم پیچیده شد. در سال 60 با فعالیت زیاد خائنان و وابستگان به امریکا می‌رفت تا میان سپاه پاسداران، این جوانان متعهد فداکار با ارتشیان رزمنده عزیز که فداکاری همگان را در جبهه‌ها مشاهدیم با دست پلید جنایتکارانی سیاست باز و تروریستهایی جنایت پیشه با حیله‌هایی شیطانی شکاف پیدا شود. و خداوند می‌داند که کشور مظلوم ما با این نقشه شوم به کجا کشیده می‌شد و به ملت شریف چه‌ها می‌گذشت و به سر اسلام چه‌ها می‌آمد. و به خواست خداوند بزرگ و همت مجلس شورای اسلامی و پشتیبانی ملت شریف در سال 61 سالروز خرداد، این جرثومه‌های فساد و خیانت و این جنایت‌پیشگان امریکایی از صحنه خارج و به قبرستان نسیان سپرده شدند.