تایید دولتها از صدام

سخنرانی در جمع خانواده شهدای کشورهای اسلامی (شعار حمایت از حقوق بشر)
قبل از ظهر ۲۹ بهمن ۱۳۵۹/ ۱۲ ربیع الثانی ۱۴۰۱
دفاع مقدس و دشمن,
تایید دولتها از صدام

در قضیه هجوم عراق به ایران ملتها بودند که پیشتیبانی خودشان را اعلام کردند؛ از دولتها کم یک همچو امری واقع شد. یا تایید کردند از مقابله کفر با اسلام؛ تایید کردند کفار بعثی را، بعث عراقی را و یا بی‌صدا و بی‌تفاوت کنار نشستند و هجوم کفر بر اسلام را نظاره کردند.