ترس ابر قدرتها از اتحاد مسلمین

سخنرانی در جمع هیات بررسی جنگ تحمیلی (تشریح وضعیت ایران در جنگ)
صبح ۱۰ اسفند ۱۳۵۹/ ۲۳ ربیع الثانی ۱۴۰۱
دفاع مقدس و دشمن,
ترس ابر قدرتها از اتحاد مسلمین

ابرقدرتها برای اینکه نمی‌خواهند ملتهای اسلامی و دولتهای اسلامی مجتمع بشوند، و می‌ترسند از اینکه قریب یک میلیارد جمعیت اسلامی و مسلمین با هم باشند، و می‌ترسند از اینکه همه اینها تحت لوای اسلام باشند، به ما از هر طرف حمله کردند؛ حمله نظامی، توطئه کودتا و اخیراً هم حمله نظامی به دست یک نفر سرسپرده به اسم صدام حسین.