رسوایی حسین اردنی

سخنرانی در جمع جانبازان انقلاب و جنگ تحمیلی (اسناد جنایت امریکا و صدام)
صبح ۱۵ بهمن ۱۳۶۰/ ۹ ربیع الثانی ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
رسوایی حسین اردنی

شما ثابت کردید که امثال‌ صدام و حسین برادر صدام، حسین اردنی  همچه عرضه‌ای ندارند. آنها که با سرنیزه می‌خواهند حکومت کنند و با سرنیزه در جبهه‌ها ارتش بفرستند، آنها عرضه این را که با یک ملتی که با شجاعت خود و تعهد خود به اسلام و روی گشاده به طرف مرگ می‌رود، به طرف شهادت می‌رود، تا مرز شهادت می‌رود، نمی‌توانند مقابله کنند. صدام خودش را با دست خودش برای حماقتی که داشت به هلاکت رساند و حالا نوبت حسین اردنی است. اینها در کشورهای خودشان و در بین ملت خودشان رسوا هستند.