درخواست کمک صدام از دولتها

سخنرانی در جمع رزمندگان اسلام (تفاوت ایده رزمندگان اسلام با دشمنان)
صبح ۱۸ اسفند ۱۳۶۰/ ۱۳ جمادی الاول ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
درخواست کمک صدام از دولتها

صدام که این کار غلط را به تخیلاتی که کرده بود انجام داد، پشیمان شده است و به همه دولتها برای کمک دست دراز کرده است و از همه کشورها کمک خواسته است و همه هم، تقریباً اکثر قریب به اتفاق هم به او کمک می‌کنند و همه کمکهایی را که آنها کرده‌اند نتوانسته‌اند یک ایمانی برای او بفرستند، برای اینکه در خودشان هم نبود.