پناه بردن صدام به مصر

پیام به ملت ایران به مناسبت سوم شعبان و روز پاسدار (هشدار به حامیان صدام)
۶ خرداد ۱۳۶۱/ ۳ شعبان ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
پناه بردن صدام به مصر

صدام خائن امروز بهتر فهمیده است که از این دامی که برای او گسترده‌اند نجات نخواهد یافت و او و حزب کافر بعث عراق جز سرنگونی و هلاکت سرنوشتی ندارند. و از این رو با آن همه رجزخوانی و ادعای پوچ سرداری قادسیه و کوبیدن طبل میان تهی انقلابی بودن و با اسرائیل دشمنی آشتی ناپذیر داشتن، امروز به دامان حکومت سرسپرده امریکا، یار و همقطار اسرائیل، پناه برده و دست ذلت و دریوزگی به جانب دشمنان عرب و اسلام دراز کرده است، که نخست او را از این مهلکه مرگبار- که خود برای خود تهیه دیده- نجات دهند، و سپس اذهان را از دشمن بزرگ اسلام و غاصب سرزمینهای آنان منصرف و قرارداد ننگین کمپ دیوید را با برگرداندن حسنی مبارک به جامعه عرب به کرسی نشاند، یا «طرح فهد»  را که برای ملت عرب و بالاتر برای اسلام ننگ‌آور است‌ اجرا کند.