تهدید امریکا و صلح طلبی مصلحتی

پیام به ملت ایران (یوم اللَّه 15 خرداد، پرتوی از عاشورا)
۱۵ خرداد ۱۳۶۱/ ۱۲ شعبان ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
تهدید امریکا و صلح طلبی مصلحتی

امروز که لاشه نیمه جان‌ صدام و حزب کافر بعث عراق در بغداد نفسهای آخر را می‌کشند همه بوقهای تبلیغاتی و رسانه‌های گروهی جهانخواران و تمام وابستگان به آنان با تبلیغات و رفت و آمدهای پی در پی، صلح طلب شده‌اند و استمداد از اسرائیل و مصر و اردن می‌کنند. و گاهی امریکا ایران را تهدید می‌کند، و هنوز نفهمیده است که ایران که برای کوتاه شدن دست آنان با انگیزه شهادت قیام نموده است و جهاد در راه خداوند را به جان و دل می‌خرد، از تهدید امثال او باک ندارد.