پیمان مصر و اسرائیل بر ضد ایران

سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان زنجان (مقاومت در مقابل توطئه‌ها)
صبح ۱۶ خرداد ۱۳۶۱/ ۱۳ شعبان ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
پیمان مصر و اسرائیل بر ضد ایران

دولت مصر با صراحت می‌گوید که این جمهوری اسلامی نباید باشد. رئیس جمهور مصر با رئیس جمهور اسرائیل با هم مقابله کردند و اتحاد کردند به اینکه اسلام را بکوبند. آن ادعا می‌کند که من رئیس جمهور یک کشور مسلمان هستم و عراق ادعا می‌کند که ایران با اسرائیل مربوط است و لیکن اسرائیل و مصر با هم پیمان می‌بندند که کمک عراق بدهند به ضد ایران...

و لیکن آخر چرا باید کشورهای اسلامی این طور باشند؟ چرا باید این وضع را داشته باشند که اسرائیل طمع کند به اینکه حمله کند به یک کشور اسلامی، به لبنان حمله بکند؟ همه‌اش برای همین است که به اسرائیل مهلت دادند، با او دوستی دارند، شاید کمک به او می‌کنند و امثال اینها. ما باید مقاومت کنیم.