کمک دولتهای اسلامی به عراق

پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان (حمله اسرائیل به جنوب لبنان)
۱۷ خرداد ۱۳۶۱/ ۱۴ شعبان ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
کمک دولتهای اسلامی به عراق

من استرجاع برای پشتیبانی بسیاری از حکومتها از اسرائیل و صدام، این دو ولد نامشروع امریکا می‌کنم. من و هر مسلمانی در هر جا هست باید استرجاع کنیم برای کمکهای مادی و معنوی دولتهای کشورهای اسلامی به امریکا راس جنایتکاران و اسرائیل و بعث عفلقی عراق، پیاده‌کننده منویّات شوم امریکا و صهیونیسم جهانی. هر مسلمان غیرتمند باید استرجاع کند برای پیشنهاد حکم جهاد با یک کشور مخالف اسرائیل به اتهام دروغین دریافت اسلحه از اسرائیل و کوشش در راه به رسمیت شناختن اسرائیل متجاوز به کشور اسلامی لبنان و به شهادت رساندن هزاران مسلمان بیگناه جنوب آنجا.
اسرائیل متجاوز جنایتکار تایید باید شود و امریکای راس متجاوزین، با ذخایر کشورهای مظلوم مستمند اسلامی، کمک مادی و با کوششهای رسانه‌های گروهی منطقه اسلامی، کمک سیاسی و معنوی شود، و فلسطین و سوریه باید تنها بمانند. صدام صد در صد مخالف اسلام باید در تجاوز به ایران و هلاکت حرث و نسل ناحیه مسلمان عرب‌نشین و غیره آنان تایید تبلیغاتی و کمکهای مادی و نظامی شود، و کشور اسلامی ایران که برای احیای اسلام و قرآن کریم بپاخاسته باید تنها باشد.