حامیان غربی صدام

سخنرانی در جمع روحانیون کاروانهای حج و مسئولان وزارت ارشاد (فلسفه حج)
صبح ۲۵ مرداد ۱۳۶۲/ ۷ ذی القعده ۱۴۰۳ «۱»
دفاع مقدس و دشمن,
حامیان غربی صدام

امروز همه کشورهای بزرگ عالم از شوروی گرفته است که دارد دائماً به عراق کمک می‌کند، و از امریکا گرفته است که آن هم همین طور، و از فرانسه که مرکز فساد همه دنیا شده است، کشوری که ادعا می‌کرد که اینجا مهد آزادی و کذاست حالا این تروریست‌ها را در آنجا جا داده است و به صدام کمک می‌کند و به این کمک افتخار می‌کند. مسلمین باید توی دهن اینها بزنند و اگر مجتمع بشوند خواهند زد. و ایران همان طور که همه دنیا دیده است- و لو زیر پا گذاشته‌اند مطالب را- همه عالم الآن مطلعند که شوروی و امریکا و سایر قدرت‌ها از ایران سیلی خوردند به برکت اسلام، و نخواهد دیگر این ملت اسلامی گذاشت که راه آنها به این مملکت باز بشود.