حمایت گرگها از صدام

سخنرانی در جمع اعضای کمیته برگزاری مراسم سالگرد جنگ (جنایات صدام)
صبح ۲۸ شهریور ۱۳۶۲/ ۱۱ ذی الحجه ۱۴۰۳
دفاع مقدس و دشمن,
حمایت گرگها از صدام

ما گرفتار چنگال گرگ‌هایی هستیم که با تمام وجود در فکر نگه داشتن صدام هستند و به او کمک می‌کنند، ولی چنین آدمی که این قدر به کشور خودش و ایران و اسلام خیانت کرده است را نمی‌شود نگه داشت.