تلاش قدرتها برای حفظ صدام

سخنرانی در جمع اعضای مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق (اجرای احکام خدا)
صبح ۲۹ شهریور ۱۳۶۲/ ۱۲ ذی الحجه ۱۴۰۳
دفاع مقدس و دشمن,
تلاش قدرتها برای حفظ صدام

قدرت‌ها گمان کردند می‌توانند که آنها را نگه دارند. در رژیم سابق هم چه امریکا و چه شوروی، چه فرانسه و سایر قدرت‌ها می‌خواستند شاه را نگاه دارند، و عده‌ای هم از ایران آمدند در فرانسه که بگذارید شاه باشد و سلطنت کند نه حکومت، ولی نشد، او رفت. حالا هم تمام قدرت‌ها می‌خواهند صدام را نگه دارند، ولی نمی‌شود.