جانی بودن حامیان صدام

سخنرانی در جمع مسئولان دستگاه قضایی کشور (تبیین ظلم و جنایات قدرتها)
صبح ۲۹ آبان ۱۳۶۲/ ۱۴ صفر ۱۴۰۴
دفاع مقدس و دشمن,
جانی بودن حامیان صدام

ما آن وقت خیال می‌کردیم که صدام این است که تلافی می‌کند، بیخودی، در جنگ شکست می‌خورد، آن وقت تلافی‌اش را سر خوزستان در می‌آورد و کردستان. خیال می‌کردیم که این کار، کار صدامی است. معلوم شد که همه این جور هستند.