تلاش همه قدرتها برای نجات صدام

سخنرانی در جمع اعضای شوراهای محلی توزیع کالا در تهران (امتحان الهی)
صبح ۱۱ بهمن ۱۳۶۲/ ۲۷ ربیع الثانی ۱۴۰۴
دفاع مقدس و دشمن,
تلاش همه قدرتها برای نجات صدام

یک کشوری که الآن مبتلای به جنگ است آن هم نه جنگ با یک دولت پوسیده‌ای مثل صدام، جنگ با همه، همه قدرتها دنبال این‌اند که او را دستش را بگیرند و نجات بدهند و نمی‌توانند هم. یک همچو جنگی، الآن شما جنگ با دنیا دارید. همه تبلیغات بر ضد شما هست، همه سلاح‌ها را به او می‌دهند، همه پولها را به او می‌دهند و او را تجهیز می‌کنند و شما خودتانید. خودتان هستید و اتکال به خدا.