بازیخورده های امریکا، یاران صدام

سخنرانی در جمع اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی (اهمیت تبلیغات)
صبح ۱۳ اسفند ۱۳۶۲/ ۲۹ جمادی الاول ۱۴۰۴
دفاع مقدس و دشمن,
بازیخورده های امریکا، یاران صدام

الآن هم اگر، ما مهلت بدهیم به صدام، اگر این دو ماه مهلت پیدا بکند دوباره تجهیزش می‌کنند، مجهزش می‌کنند و دوباره یک جای دیگر حمله می‌کند. یک همچو حیوانی را که نمی‌شود که ما رهایش کنیم که سرخود هر کاری می‌خواهد بکند. این تا خفه نشود، این منطقه درست نخواهد شد. و آنهایی که به این کمک می‌کنند نمی‌فهمند، متوجه نیستند. امریکا اینها را بازی می‌دهد، اینها را آلت دست قرار داده، همان طوری که صدام مبتلا شده است. با اینکه عراق طرف نسبت نیست قدرتش با دیگر جاهایی که الآن در خلیج و اینها هستند، همان طور که اینها مبتلا شدند، امریکا می‌خواهد اینها را مبتلا کند، دیگران را هم می‌خواهد مبتلا کند. باید اینها بفهمند که تکلیفشان چی هست، با اسلام تکلیفشان چی هست، با ایران تکلیفشان چی است.