معارضه دولتهای منطقه با ایران

پیام به مسلمانان جهان و حجاج در آستانه عید قربان (فلسفه حج و رسالت حجاج)
۴ شهریور ۱۳۶۳/ ۲۸ ذی القعده ۱۴۰۴ «۱»
دفاع مقدس و دشمن,
معارضه دولتهای منطقه با ایران

حکومتهای منطقه در عوض آنکه همه دست در دست هم منطقه را از دست قدرتهای بزرگ، که به آنها به چشم وابسته می‌نگرند، نجات دهند، و نیز به جای آنکه در مقابل کسانی که ثروتهای سرشار آنان، خصوصاً نفت، را به رایگان می‌برند بایستند، و به جای آنکه منطقه را از لوث وجود اسرائیل پاک کنند، همه کوشش خود را در معارضه با دولت و ملت ایران خلاصه کرده‌اند! اینان با دشمن و متجاوز به ایران، که اگر فرصت پیدا کند به همه منطقه تجاوز می‌نماید، همدست شده و بر ضد ایران، که جرمی جز پیاده کردن احکام اسلام ندارد، همکاریهای همه جانبه می‌کنند.