یاری همه جانبه دولتها به صدام

پیام به اعضای سمینار «لبیک یا امام»؛ (لزوم حضور فعال در جبهه‌ها)
۱۵ فروردین ۱۳۶۵/ ۲۴ رجب ۱۴۰۶
دفاع مقدس و دشمن,
یاری همه جانبه دولتها به صدام

ملت عزیز ایران و رزمندگان و مسئولین محترم جمهوری اسلامی می‌دانند که استکبار جهانی و اکثر کشورهای منطقه به خوبی دریافته‌اند که امروز نجات صدام از این بن بست و منجلابی که خود آنان برای او به وجود آورده‌اند امری ناممکن است؛ و علی رغم آن همه تسلیحات مدرن و کمکهای نظامی و اقتصادی و تبلیغاتی، هر روز که از عمر این شجره خبیثه می‌گذرد بی‌ثباتی آن آشکارتر می‌گردد. و شاید کم و بیش دریافته‌اند که‌ مقاومت بیش از این در مقابل عواطف و احساسات پاک مردم ایران و حمایت از صدام نه تنها برای آنان سودی نخواهد داشت، که زمینه‌های تزلزل و بی‌ثباتی آنان را در میان ملتهای خود فراهم خواهد ساخت. و نیز در طول این چند سال جنگ تحمیلی، برای آنان و حتی سازمانهایی که تا دیروز به حمایت از صدام برخاسته بودند به خوبی آشکار گردیده است که تنها کسی که در این جنگ عامل آن همه تجاوزها و شرارتها، کشتارها، و ناامن کردن دریاها، و حمله به هواپیماهای غیر نظامی، و استفاده از بمبهای شیمیایی و نقض حقوق و قوانین بین المللی است، شخص صدام و «حزب بعث» عراق است.