حمایت دنیا از عراق

سخنرانی در جمع فرماندهان و مسئولین دوایر عقیدتی- سیاسی ارتش (وظیفه ارتش)
صبح ۲ دی ۱۳۶۴/ ۱۰ ربیع الثانی ۱۴۰۶
دفاع مقدس و دشمن,
حمایت دنیا از عراق

شما کشورتان الآن مورد طمع یک جنایتکار واقع شده است، و او را بازیش داده‌اند برای اینکه، بیاید یک همچو شلوغکاری بکند. اگر چنانچه دستِ اینها پشت سرش نبود، با یک سیلی از بین رفته بود. اما آنها دارند همه دنبالش می‌کنند و حالا هم دارد سست می‌شود دنبال کردنشان، مایوس شده‌اند اینها. شما بدانید که دشمن شما مایوس است امروز و شما قوی‌اید امروز.