سکوت مجامع بین المللی

حکم به آقای ابو الحسن بنی صدر (رسیدگی به جرایم امریکا در حمله به ایران)
۷ اردیبهشت ۱۳۵۹/ ۱۱ جمادی الثانی ۱۴۰۰ «۱»
دفاع مقدس و دشمن,
سکوت مجامع بین المللی

دولت غاصب عراق به دستور امریکا مدتهاست به ایران تجاوز می‌کند، و ما ندیدیم این جمعیتها و سازمانها و لو برای یک مرتبه هم که شده است اعتراض کنند، لکن برای‌ پنجاه نفر جاسوس، که با کمال انسانیت با آنها عمل می‌شود، هر روز اعتراضات و فریاد نقض حقوق بشر از حلقوم آنان طنین‌انداز است! ما ندیدیم که طرفداران حقوق بشر از حق دولت ضعیف و ملت مظلوم ما دفاع کنند. این سازمانها نه تنها این تجاوز واضح به یک کشور مستقل را نادیده می‌گیرند، بلکه ما را به نقض قراردادهای بین المللی محکوم می‌کنند. در صورتی که ما جز جاسوسان را که برای توطئه به ایران آمده‌اند کسی را توقیف نکردیم. و ببینند که آنان که به طرفداری از امریکای متجاوز ما را می‌خواهند در حصر اقتصادی قرار دهند، با اینکه کارتر آنان را در جریان خیانت هولناکش قرار نداده و نقض حاکمیت یک کشور مستقل را کرده است، باز از او طرفداری می‌کنند و خواهند کرد و ما را به حصر اقتصادی می‌کشند و باز برای طرفداری ظالم هیاهو می‌کنند.