دشمنی سازمانهای بین المللی

سخنرانی در جمع گروهی از خانواده‌های شهدا (توطئه سازمان عفو بین الملل)
۲۶ مهر ۱۳۶۰/ ۱۹ ذی الحجه ۱۴۰۱
دفاع مقدس و دشمن,
دشمنی سازمانهای بین المللی

برادران و خواهران محترم که از اماکن مختلف در اینجا آمده‌اید، بدانید که همه قدرتهای شیطانی، همه وابستگان به قدرتهای شیطانی مثل سازمان عفو بین المللی و دیگر سازمانها، همه دست به هم داده‌اند که این جمهوری اسلامی را در اینجا خفه کنند و نگذارند شکوفا بشود و خوف این را دارند که این انقلاب به جاهای دیگری که منافع آنها در آنجاها هست، صادر بشود. و شماها را سرد کنند...ما می‌دانیم که این سازمان عفو بین المللی که تقاضا کرده است بیاید در ایران و ببیند در اینجا چه می‌گذرد، این مامور است که بیاید در ایران و ایران را محکوم کند. اینها مامورند که همه‌شان دست به هم بدهند و این نهضت اسلامی را سرکوب کنند؛ یعنی، اسلام را سرکوب کنند. اینها از اسلام ترسیده‌اند و از اول هم از اسلام می‌ترسیدند، لکن اکنون که سیلی خورده‌اند از اسلام، خوف آنها بیشتر است.