سازمانهای جهانی و قواعد بین المللی

سخنرانی در جمع مسئولان نهضت سوادآموزی و هلال احمر (ریشه تفاوت ارزشها)
صبح ۵ دی ۱۳۶۱/ ۱۰ ربیع الاول ۱۴۰۳
دفاع مقدس و دشمن,
سازمانهای جهانی و قواعد بین المللی

مگر آنهایی که این جمعیتهای حقوق بشر و- نمی‌دانم- سازمان کذا را درست کردند، خودشان به این قواعد بین المللی عمل می‌کنند؟
آنهایی که این همه فریاد می‌زنند از حقوق بشر، وقتی که می‌رسند به اینکه حزب بعث صدامی این قدر از انسانها را در اینجا کشته است و آن قدر از انسانها را در اینجا بی‌خانمان کرده و علیل کرده، علاوه بر اینکه از آن همین طوری می‌گذرند، توجیه هم می‌کنند. توجیه می‌کنند به اینکه خوب، شما در عراق فلان جا را منفجر کردید، اینها هم عوض دادند! یک دروغ عراق می‌گوید برای اینکه تصحیح کند کار خودش را، هر روز می‌گوید که بصره را زدند! این بصره‌ای که زدند، کجاست؟ این جمعیت بصره کجایند که زدندشان یا سایر شهرها؟ اسلام اجازه نمی‌دهد که ما مردم بی‌گناه را برای خاطر گناه دیگری آزار بدهیم.